Chat with us, powered by LiveChat
 
TÁK404G Málfræði táknmáls III
Námskeiðsheiti:
Málfræði táknmáls III
Námskeiðslýsing:

Í námskeiðinu verður fjallað um valin málfræðiatriði í íslenska táknmálinu sem ákvarðast af áhuga og forþekkingu nemendahópsins hverju sinni. Í ár verður áhersla á samspil bókmennta og málfræði með sérstakri áherslu á lýsandi sagnir og notkun látbrigða. Nemendur fá þjálfun í söfnun og greiningu gagna og vinna sjálfstæð rannsóknarverkefni um málfræðiatriði í íslenska táknmálinu. Markmiðin með námskeiðinu eru annars vegar að nemendur öðlist færni í að viða að sér gögnum, vinna úr þeim og draga af þeim fræðilegan lærdóm, hins vegar að auka færni þeirra í að skilja og tjá látbrigði og lýsandi sagnir, m.a. í gegnum VV listformið. Byggt er á þeirri þekkingu sem nemendur tileinkuðu sér í námskeiðinu TÁK303G Málfræði táknmáls II (látbrigði). Nemendur vinna verkefni jafnt yfir misserið, standast þarf alla þætti námsmats til að ljúka námskeiði.

Hæfniviðmið:

Að námskeiði loknu eiga nemendur að geta:

  • lýst þeim málfræðiatriðum sem fengist er við í námskeiðinu hverju sinni, hér lýsandi sögnum og látbrigðum.
  • tileinkað sér mismunandi lýsandi sagnir sem og flókin, fjölbreytt og fíngerð látbrigði og vera færir um að nýta sér málfræðilega rétt í eigin tjáningu.
  • greint í sundur og túlkað ólíkar tegundir, málsnið og stílbrögð þeirra táknmálsbókmennta sem flokkast undir Visual Vernacular (VV).
  • næga þekkingu og færni til að geta skapað eigin táknmálsbókmenntir.
  • rætt um hugtakanotkun innan efnisins sem fengist er við og gagnrýnt ef við á.
  • aflað gagna til rannsókna og beitt viðeigandi málfræðihugtökum á eigin gögn.
  • gert grein fyrir rannsókn, aðferðum, stöðu þekkingar og niðurstöðum í formi ritgerðar.
Umsjón:
Kennari
Elsa Guðbjörg Björnsdóttir
 Nánar

Kennari
Rannveig Sverrisdóttir
Lektor
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Æskileg undirstaða  TÁK303G Málfræði táknmáls II
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni:
Lesefni verður sett á kennsluvef námskeiðs