Chat with us, powered by LiveChat
 
FRG205G Áföll, sorg og sálræn skyndihjálp
Námskeiðsheiti:
Áföll, sorg og sálræn skyndihjálp
Námskeiðslýsing:

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist grunnþekkingu á áföllum og áhrifum þeirra á samfélög og einstaklinga. Fjallað verður um skipulag almannavarna og áfallastjórnun og sérstök áhersla lögð á að kynna hlutverk félagsráðgjafa á þeim vettvangi. Þá er rætt um gildi sálræns stuðnings við þolendur áfalla og helstu þætti sálrænnar skyndihjálpar og áfallahjálpar. Einnig verður rætt um skilgreiningar á áföllum, líkamleg og sálræn einkenni þeirra og áfallastreituviðbrögð.

Hæfniviðmið:

Við lok námskeiðs skulu nemendur:

  • Hafa grundvallar þekkingu á sorg, áföllum og hamförum og áhrifum þeirra á samfélög og einstaklinga.
  • Hafa þekkingu á vinnuaðferðum félagsráðgjafa í kjölfar samfélagslegra áfalla.
  • Hafa þekkingu á íslensku almannavarnakerfinu og helstu áherslum í áfallastjórnun.
  • Hafa góða þekkingu á sálrænni skyndihjálp og skipulagi áfallahjálpar á Íslandi.
Umsjón:
Umsjónarkennari
Guðný Björk Eydal
Prófessor
 Nánar

Kennari
Ragnheiður Hergeirsdóttir
Lektor
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
Ekkert tilgreint
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni:
Námsleiðir:
Valfrjálst námskeið á námsleiðinni Landfræði, MS (120 einingar) (Óháð námsári, Vor, Náttúruvá)
Valfrjálst námskeið á námsleiðinni Uppeldis- og menntunarfræði, BA (180 einingar) (Óháð námsári, Vor)
Skyldunámskeið á námsleiðinni Félagsráðgjöf, BA (180 einingar) (Fyrsta ár, Vor)