Chat with us, powered by LiveChat
Námskeiðsheiti:
Handknattleikur
Námskeiðslýsing:

Markmið
Að nemandinn öðlist skilning á handknattleik þ.e. leikskipulagi, þjálfun barna og unglinga og helstu leikreglum. Í námskeiðinu verða helstu áhersluatriði við þjálfun barna og unglinga í handknattleik tekin fyrir. Hlutverk þjálfara, kennsluaðferðir, samskipti og hvaða þjálffræðilegar áherslur eigi að vera í barna og unglingaþjálfun.

Að nemandinn hafi aukið færni og þekkingu í þjálfun og kennslu handknattleiks barna og unglinga og geti sett sér og öðrum markmið varðandi þjálfun, starfsáætlanir og kennsluáætlanir. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemanda.

Að nemendi geti nýtt sér fræðilega og verklega þekkingu til að greina og meta ólík viðfangsefni innan handknattleiksþjálfunar og geti réttlætt ákvarðanir tengdar þjálfun barna og unglinga á fræðilegan og faglegan hátt. Hafi þekkingu og hæfni til að útskýra helstu kenningar og hugtök í kennslufræði og þjálffræði sem tengjast handknattleik.

Að nemandi taki virkan þátt í námskeiði og hópavinnu, sýni faginu áhuga og sé fær um að miðla þekkingu og hugmyndum til annarra í námskeiðinu.

Að nemandi sýni sjálfstæð vinnubrögð, frumleika og víðsýni sem nýtist við þjálfun barna og unglinga í handknattleik.

Inntak / viðfangsefni
Farið er í þjálfun helstu grunnatriða í varnar- og sóknarleik handknattleiks. Greint verður frá helstu grunnhugtökum í leikfræði handknattleiks. Áhersla er lögð á barna og unglingaþjálfun. Námskeiðið er að stærstum hluta verklegt og lögð er áhersla á að nemendur séu virkir og taki þátt í kennslu og öðlist færni í að miðla kunnáttu á námskeiðinu.

Hæfniviðmið:

Þekking

Í því felst að nemandi:

  • Öðlist skilning á handknattleik þ.e. leikskipulagi, þjálfun barna og unglinga og öllum helstu leikreglum.
  • Sé meðvitaður um hlutverk þjálfara/kennara, kennsluaðferðir, samskipti og hvaða þjálfræðilegar áherslur eigi að vera í barna og unglingaþjálfun.
  • Geti nýtt sér fræðilega og verklega þekkingu til að greina og meta ólík viðfangsefni innann handknattleiksþjálfunar og geti réttlætt ákvarðanir tengdar þjálfun barna og unglinga á fræðilegan og faglegan hátt.

Leikni

Í því felst að nemandi: 

  • Hafi færni til að kenna helstu grundvallaratriði við þjálfun eða kennslu í handknattleik, með áherslu á barna- og unglingaþjálfun. 
  • Geti á skynsamlegan hátt skipulagt  þol og styrktaþjálfun fyrir börn og unglinga.  
  • Hafi þekkingu og hæfni til að útskýra helstu kenningar og hugtök í kennslufræði og þjálffræði sem tengjast handknattleik. 

 

Umsjón:
Umsjónarkennari
Örn Ólafsson
Lektor
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Nauðsynleg undirstaða  ÍÞH412G Handknattleikur og körfuknattleikur
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni:
Lesefni verður kynnt í byrjun námskeiðs.
Námsleiðir: