Chat with us, powered by LiveChat
 
TÓS104G Tjáning og samskipti
Námskeiðsheiti:
Tjáning og samskipti
Námskeiðslýsing:

Nemendur lesa texta um viðfangsefni námskeiðsins og hagnýta sér, ásamt fyrirlestrum og leiðsögn kennara, til að æfa sig í þeirri sköpun, tjáningu og athugun sem skilgreind er í hæfnisviðmiðum.

Námskeiðið er skipulagt með það fyrir augum að tengja saman fræði og framkvæmd á þann veg að nemendur vinni þau verk sem námskeiðið snýst um, ræði saman (eða skrifist á) um reynslu sína af viðfangsefnum og læri af henni. Í þessu felst meðal annars ræðuþjálfun, leikrænn tjáning og greining á samskiptum. Að auki verður áhersla á stofnun og stjórnun félagasamtaka, fundarstjórn og fundarsköp.

Hæfniviðmið:

Að nemendur:

  • Þekki til fræða sem auka skilning á eðli samskipta af ýmsu tagi, lögmálum sem gilda um þau og aðferðum til að gera þau árangursrík og markviss.
  • Þekki vel til samningatækni.
  • Geti greint eigin samskipti og annarra í því skyni að bæta þau og efla.
  • Geti beitt aðferðum við gerð og miðlun efnis, t.d. í ræðu, á glærum eða í umræðum, sem vekja áhuga þeirra sem hlusta eða skoða og auðvelda þeim skilning.
  •  Þekki til leikrænnar tjáningar sem aðferðar við að efla tjáningarhæfni, sköpun og samskipti og geti greint markmið mismunandi æfinga.
  • Þekki vel til stjórnun félagasamtaka, fundarstjórnun og mismunandi tegunda funda
Umsjón:
Umsjónarkennari
Árni Guðmundsson
Aðjunkt
 Nánar

Kennari
Ágúst Arnar Þráinsson
Verkefnisstjóri
 Nánar

Kennari
Ágústa Rós Björnsdóttir
Verkefnisstjóri
 Nánar

Kennari
Jóna Guðrún Jónsdóttir
Aðjunkt
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
Ekkert tilgreint
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni: