Chat with us, powered by LiveChat
 
STJ455G Spurningakannanir, gagnagreining og ályktanir
Námskeiðsheiti:
Spurningakannanir, gagnagreining og ályktanir
Námskeiðslýsing:

Hefur vantraust á stjórnmálum áhrif á þátttöku fólks í kosningum, og ef svo hefur það sömu áhrif á unga kjósendur og þeirra sem eru eldri? Hvað útskýrir það hvort að fólk staðsetur sig til hægri eða til vinstri í stjórnmálum? Eru kjósendur sem eru í veikri félags- og efnahagslegri stöðu opnari fyrir málflutningi svokallaðra popúlískra flokka? Í þessu námskeiði verður farið yfir hvernig stjórnmálafræðingar prófa orsakakenningar með megindlegum aðferðum. Nemendum verður kennt um spurningagerð og spurningakannanir, aðhvarfsgreiningu og forsendur hennar og greiningu á tilraunum og hálf-tilraunum. Áhersla er á að nemendur beiti tölfræðilegum aðferðum á fyrirliggjandi gögn til þess að svara rannsóknaspurningum um orsakasamhengi og orsakasambönd. Nemendur öðlast skilning á kostum og göllum ólíkra megindlegra rannsóknarsniða, sérstaklega með tilliti til innra og ytra réttmætis. Nemendur þróa rannsóknarverkefni og greina gögn.

Hæfniviðmið:

Að loknu námskeiði eiga nemendur að geta:

  • Geta mótað rannsóknarspurningar / tilgátur sem fela í sér orsakatengsl og valið viðeigandi rannsóknaraðferð til að svara þeim / prófa þær.
  • Geta samið spurningar og að sett saman staðlaðan spurningalista
  • Geta beitt aðhvarfsgreiningu, bæði línulegri og ólínulegri
  • Geta útskýrt og greint samvirkni á milli 2ja þátta með notkun aðhvarfsgreiningar
  • Geta greint kosti og galla ólíkra rannsóknasniða með tilliti til þess hvers konar ályktanir er hægt að draga af þeim.
  • Hafa fengið þjálfun í að greina gögn og skrifa rannsóknaritgerð  
Umsjón:
Kennari
Eva Heiða Önnudóttir
Prófessor
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Nauðsynleg undirstaða  STJ346G Ályktunartölfræði
 Nauðsynleg undirstaða  STJ208G Gagnalæsi og –framsetning
 Nauðsynlegt er að nemendur hafi lokið STJ208G Gagnalæsi og framsetning og STJ346G Ályktunartölfræði til þess að geta tekið Spurningakannanir, gagnagreining og ályktanir
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni: