Chat with us, powered by LiveChat
 
FÉL109G Félagssálfræði
Námskeiðsheiti:
Félagssálfræði
Námskeiðslýsing:

Í námskeiðinu verður í upphafi fjallað um kenningarlegar forsendur félagsfræði og sálfræði og tengingu þeirra í félagssálfræði. Hópamyndun og samskipti innan hópa eru lykilþættir í umfjölluninni. Sérstök áhersla er á aðferðafræði félagssálfræðinnar s.s. þátttökuathuganir og tilraunir. Þá verður fjallað um hagnýta þætti félagssálfræðinnar t.d. í tengslum við afbrot, atvinnulíf og mannauðsstjórnum. Nemendur vinna verkefni á grundvelli rannsóknatexta sem hefur að markmiði aukinn skilning á samspili kenninga, aðferða og hagnýtingar. Það verkefni er helmingur námsmats, skriflegt próf hinn helmingurinn.

Að námskeiði loknu eiga nemendur að þekkja grunnhugtök í félagssálfræði og geta beitt þeim á samtímaviðfangsefni

Hæfniviðmið:

Að námskeiði loknu geti nemendur:

  • Útskýrt helstu kenningar og hugtök í félagssálfræði og nefnt dæmi um klassískar rannsóknir þeim tengdum (t.d. sjálfið, félagslegir vitsmunir, viðhorf, fordómar, ýgi)
  • Útskýrt samband sálfræði og félagsfræði og hvernig það birtist í áherslum á samspil einstaklinga og hópa
  • Útskýrt aðferðir við gagnaöflun innan félagssálfræði (t.d. tilraunir og þátttökuathuganir)
  • Lagt mat á styrk og veikleika vísindagreina innan félagssálfræði
Umsjón:
Umsjónarkennari
Ingólfur Vilhjálmur Gíslason
Prófessor
 Nánar

Kennari
Árdís Kristín Ingvarsdóttir
Rannsóknamaður
 Nánar

Aðstoðarkennari
Hlédís Maren Guðmundsdóttir
Undanfarar / Forkröfur:
Ekkert tilgreint
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni:
Námsleiðir:
Skyldunámskeið á námsleiðinni Félagsfræði, BA (180 einingar) (Fyrsta ár, Haust)
Skyldunámskeið á námsleiðinni Félagsfræði, BA (120 einingar) (Fyrsta ár, Haust)
Bundið valnámskeið, val háð skilyrðum Félagsfræði, Aukagrein (60 einingar) (Óháð námsári, Haust)
Valfrjálst námskeið á námsleiðinni Félagsráðgjöf, BA (180 einingar) (Óháð námsári, Haust)