Chat with us, powered by LiveChat
 
HJÚ234G Öldrunarhjúkrun
Námskeiðsheiti:
Öldrunarhjúkrun
Námskeiðslýsing:

Í þessu námskeiði verður fjallað um breytingar sem verða á einstaklingum með hækkandi aldri og helstu viðfangsefnum öldrunarhjúkrunar.

Gerð verður grein fyrir algengum heilsufarseinkennum, sjúkdómum og hjúkrunarmeðferð sem beitt er við þeim.

Hæfniviðmið:

Þekkingarviðmið

Við lok námskeiðs býr nemandi yfir þekkingu í öldrunarhjúkrun sem felst í því að nemandi:

  • Hafi þekkingu á helstu líkamlegu breytingum sem eiga sér stað við öldrun
  • Hefur öðlast þekkingu á hjúkrunarmeðferð sem beitt er við algengum heilsufarsvandamálum aldraðs fólks
  • Hefur öðlast skilning og þekkingu á einkennum og hjúkrunarþörfum veikra aldraðra
  • Hefur öðlast almennan skilning og þekkir helstu þjónustuúrræði fyrir aldraða í samfélaginu

Við lok námskeiðs getur nemandi beitt aðferðum og verklagi fræðigreinar sem felst í því að nemandi:

  • Geti tilgreint þær breytingar sem verða á heilsufari og líðan aldraðra og helstu sjúkdóma og vandamál sem herja á aldrað fólk
  • Geti fjallað um stöðu aldraðra og komið auga á tækifæri til að efla heilbrigði aldraðra
  • Geti útskýrt eðlilegar líkamlegar öldrunarbreytingar
  • Geti fjallað um hjúkrunarmeðferð sem beitt er við algengum heilsufarsvandamálum aldraðs fólks
  • Geti rökrætt heilbrigði og vellíðan á efri árum
Umsjón:
Umsjónarkennari
Ingibjörg Hjaltadóttir
Prófessor
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Nauðsynleg undirstaða  HJÚ116G Inngangur að hjúkrunarfræði eða HJÚ230G Aðferðir í hjúkrun eða HJÚ124G Heilbrigðismat
 Æskileg undirstaða  HJÚ118G Hjúkrunarfræði og hjúkrunarstarf
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni: