Chat with us, powered by LiveChat
 
KEN303G Kennsla starfsgreina á vettvangi – fyrri hluti
Námskeiðsheiti:
Kennsla starfsgreina á vettvangi – fyrri hluti
Námskeiðslýsing:

Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur þjálfist í kennslu eigin greinar, að þeir þrói sínar eigin starfshugmyndir og móti sér hugmyndir um hlutverk sitt sem starfsgreinakennara.

Hæfniviðmið:

Að loknu námskeiði er gert ráð fyrir að nemandi:

  • geti beitt ólíkum kennsluaðferðum, miðlað í töluðu máli og átt fagmannleg samskipti við nemendur og samstarfsfólk
  • þekki kennslufræði, hefðir og venjur við kennslu eigin greinar, geti greint og metið í ljósi rannsókna og fræðilegrar umræðu um nám og kennslu
  • þekki til skólastarfs í víðu samhengi (s.s. þróunarstarf, gæðamat, verkferla við lausnir á erfiðum málum, stefnu og stjórnsýslu innan skóla), sérstaklega hvað varðar skyldur og ábyrgð kennara
  • geti nýtt námskrá greinarinnar á gagnrýnan og skapandi hátt í kennslu og tekist á við álitamál henni tengd
  • geti ígrundað eigin kennslu á grundvelli rannsókna, fræða, eigin viðhorfa og reynslu og rökstutt eigin starfskenningu og sýn á kennslu sinnar greinar
Umsjón:
Umsjónarkennari
Elsa Eiríksdóttir
Dósent
 Nánar

Kennari
María Jónasdóttir
Aðjunkt
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Nauðsynleg undirstaða  ÍET101G Talað mál og ritað eða KEN101G Inngangur að kennslufræði starfsgreina eða KEN203G Námskrár starfsgreina, námsefnisgerð og námsmat
 Gerðar eru kröfur um að nemendur hafi lokið a.m.k. 25 ECTS í skyldunámskeiðum á námsleiðinni áður en þeir skrá sig í vettvangsnámið. Gerðar eru kröfur um að nemendur séu skráðir samhliða í þetta námskeið og námskeiðið Kennslufræði starfsgreina – fyrri hluti.
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni: