Chat with us, powered by LiveChat
 
KEN215F Kennsla á vettvangi 2
Námskeiðsheiti:
Kennsla á vettvangi 2
Námskeiðslýsing:

Markmið námskeiðsins er að nemendur kynnist umgjörð og innra starfi skóla. Auk þess fá nemendur nokkra þjálfun í kennslu sinnar greinar. Starfsþjálfun fer fram í framhaldsskólum með megináherslu á faggreinakennslu. Námskeiðið tekur mið af starfstíma framhaldsskóla. Gert er ráð fyrir umtalsverðri viðveru nemenda í skólum. Starfsþjálfun er skipulögð í samstarfi við valda skóla og felst m.a. í þátttöku í almennu skólastarfi, aðstoð við kennslu og æfingakennslu. Starfsþjálfunin er tengd námskeiðunum Starfsþjálfun á vormisseri er tengd námskeiðunum Námskrá og skólaþróun í framhaldsskólum og Kennslu námsgreina (kennslu erlendra tungumála, íslensku, náttúrfræði og stærðfræði, samfélagsgreina og list- og verkgreina) og skal því tekin samhliða þeim.

Hæfniviðmið:

Þekking:

  • hafa haldgóða þekkingu á uppbyggingu og starfsháttum framhaldsskóla
  • þekkja námskrá og námsefni viðkomandi kennslugreinar fyrir framhaldsskóla og áfangaskiptingu greinarinnar

Leikni:

  • hafa sjálfstraust til að geta af öryggi tekist á hendur kennslu faggreinarinnar við ólíkar aðstæður
  • geta skipulagt aðstæður til náms með fjölbreytilegum hætti þannig að nemendur séu færir um að takast á við grundvallaratriði
  • geta sótt sér upplýsingar og aðstoð frá stoðkerfum innan og utan skóla

Hæfni:

  • geta gert markvissar kennsluáætlanir, verkstýrt kennslustundum (með hliðsjón af efni og samskiptum og aga), samið námsverkefni fyrir nemendur, útbúið tæki (verkefni, próf) til að meta nám nemenda á raunhæfan hátt og gengið frá námsmati
  • geta útskýrt einföld sem flókin grundvallaratriði faggreinar sinnar á skýran hátt fyrir ólíkum nemendahópum
  • hafa skilning á ólíkum þörfum nemenda og geta mætt þeim með viðeigandi hætti
  • geta notað ýmsa miðla og tækni- og hugbúnað við undirbúning, kennslu, námsmat og aðra starfsemi innan skóla
  • vera fær um að starfa sjálfstætt og geta tekið þátt í samstarfi innan skólans með öðrum kennurum í sömu kennslugrein, kennurum í öðrum greinum og öðru fagfólki
Umsjón:
Umsjónarkennari
Súsanna Margrét Gestsdóttir
Lektor
 Nánar

Kennari
Ásdís Ósk Jóelsdóttir
Lektor
 Nánar

Kennari
Bjarnheiður Kristinsdóttir
Aðjunkt
 Nánar

Kennari
Charlotte Eliza Wolff
Lektor
 Nánar

Kennari
Helga Birgisdóttir
Aðjunkt
 Nánar

Kennari
Katrín Ólafsdóttir
Aðjunkt
 Nánar
Undanfarar / Forkröfur:
 Nauðsynleg undirstaða  KEN105F Kennsla á vettvangi 1
 Nemar í Menntun framhaldsskólakennara skulu taka eftirfarandi námskeið á sama háskólaári: Inngangur að kennslufræði, Námskrá og skólaþróun í framhaldsskólum, Kennsla á vettvangi 1 og 2 og Kennsla námsgreina 1 og 2.
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni: