Chat with us, powered by LiveChat
 
LIS322G Manneskja, tækni og pósthúmanismi í myndlist
Námskeiðsheiti:
Manneskja, tækni og pósthúmanismi í myndlist
Námskeiðslýsing:

Á námskeiðinu verður sjónum beint að verkum Steinu og annarra listamanna sem á undanförnum áratugum hafa fengist við samband manneskju og tækni á greinandi og gagnrýninn hátt. Verkin verða skoðuð með hljóðsjón af pósthúmanískum kenningum um mennsku og tækni, þar sem gengið er út frá því að manneskjan sé háð tækni og tæknin hluti af manneskjunni. Á sama tíma einkennir tvíræð afstaða til tækninnar samband manneskju og tækni, sem birtist í andúð eða upphafningu. Með því að greina verk Steinu og fleiri listamanna verður reynt að sneiða hjá slíkri tvíhyggju. Steina hefur á ferli sínum sem vídeólistamaður nálgast tæknina sem sjálfstætt fyrirbæri með sérstaka eiginleika, og það sama má segja um fleiri listamenn. Pósthúmanískar kenningar bjóða uppá gagnlegar aðferðir við að greina slík verk og setja verk í vítt samfélagslegt samhengi.

Hæfniviðmið:

Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

- kunna skila á a.m.k. einni kenningu um pósthúmanisma sem fjallar um tengsl manneskju og tækni og geta rökstutt hvernig hún kemur að gagni við að fjalla um listir og tækni
- geta nýtt fræðilega þekkingu sína á hugtakinu pósthúmanismi til að fjalla um valið listverk
- vera fær um að nýta þekkingu á pósthúmanískri fræðikenningu í gerð eigin verka
- geta gert grein fyrir gildi pósthúmanískra kenninga til að gera grein fyrir listaverkum sem fjalla um stöðu manneskjunnar í tæknivæddum heimi

Umsjón:
Kennari
Jóhannes Dagsson

Kennari
Margrét Elísabet Ólafsdóttir
Undanfarar / Forkröfur:
 Námskeið er kennt í LHÍ og er einungis ætlað nemendum sem skráðir eru í listfræði.
Bækur:
Engar kennslubækur hafa verið skráðar
Annað lesefni:
Námsleiðir:
Valfrjálst námskeið á námsleiðinni Listfræði, BA (120 einingar) (Annað ár, Haust)
Valfrjálst námskeið á námsleiðinni Listfræði, Aukagrein (60 einingar) (Óháð námsári, Haust)